વિસામો

એક પળ માણવા નો પ્રયાસ

મહાભારત વિષે – દક્ષા વિ. પટ્ટણી

[થોડાં વર્ષો અગાઉ કૈલાસ ગુરુકુળ, મહુવા ખાતે યોજાયેલ ‘શિક્ષક, શિક્ષણ તથા સમાજ’ અને વર્તમાન પરિસ્થિતિના પરિપ્રેક્ષમાં યોજાયેલ એક અદ્દભુત ‘શિક્ષકસત્ર’માં થયેલા પ્રવચનો પરથી ‘યાત્રા : રામથી શ્યામ તરફ’ નામનું એક પુસ્તક પ્રકાશિત કરવામાં આવ્યું છે. આ પુસ્તકમાં શ્રી મોરારિબાપુ, શ્રી મનુભાઈ પંચોળી ‘દર્શક’, શ્રી મોતીભાઈ પટેલ, શ્રી ગુણવંત શાહ વગેરે વિદ્વાનોએ સુંદર પ્રવચનો કર્યા હતા. તેમાં દક્ષાબેન વિ. પટ્ટણીએ ‘મહાભારત વિષે’ બે પ્રવચનો કર્યા હતા, જેમાં એક પ્રવચન મહાભારતના પ્રસંગો વિશે અને બીજું વક્તવ્ય પ્રશ્નોત્તરી અંગેનું હતું. મહાભારત વિશેની પ્રશ્નોત્તરીનું વક્તવ્ય આ પુસ્તકમાંથી સાભાર અહીં લેવામાં આવ્યું છે. દક્ષાબેને ગાંધીજી પર પી.એચ.ડી કર્યું છે. તદુપરાંત ગાંધીસાહિત્ય અને અન્ય સાહિત્યના તેઓ ઊંડા આજીવન અભ્યાસી છે. તેમને સાંભળવા તે એક અનુપમ લ્હાવો છે. પુસ્તક પ્રાપ્તિની વિગત લેખના અંતે આપવામાં આવી છે. – તંત્રી.]

શ્રીમદ ભાગવતમાં ધ્રુવસ્તુતિમાં એક શ્લોક છે :

यो़न्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुफ्ताम्
योडन्तः प्रविश्य मम वाचम् ईमां प्रसुप्ताम्
संजीवयत्यखिल-शक्ति-धरः स्वधाम्ना ।
अन्यांश्च हस्त-चरम-श्रवण-त्वगादीन्
प्राणान् नमो भगवते पुरूषाय तुभ्यम् ।।

આખા શ્લોકનું ભાષાન્તર કરવાની જરૂર લાગતી નથી. મુખ્ય વાત આટલી જ છે કે જેણે મારા અન્તઃકરણમાં પ્રવેશ કરીને મારી સૂતેલી વાણીને જાગૃત કરી તે પરમતત્વને હું નમસ્કાર કરું છું. આપણે વાતો શરૂ કરીએ ત્યારે અંદરથી શું બહાર નીકળશે તેની ખબર નથી હોતી. ગઈ કાલની વાતોમાં તમને આનંદ થયો તે મારું અને તમારું સદભાગ્ય. બાકી કોને ખબર કે કોણે વાવેલાં બીજ ઊગી નીકળ્યાં હશે !

For further reading
Please find an attached following link

http://www.readgujarati.com/2010/12/17/mahabharat-vishe/

Advertisements

ડિસેમ્બર 19, 2010 Posted by | સાહિત્ય | Leave a comment

LET THE WORLD KNOW WHAT IS “CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY”?

A news reporter asked Ratan Tata as to why Tatas are not making as much money as Reliance. He was said to have replied, “We are industrialists. They are businessmen.

What TATA did to 26/11 Mumbai victims?
Pl. do not delete. A must read Topic for all Indians

LET THE WORLD KNOW WHAT IS
“CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY”?

THE NEWS WE DO NOT KNOW! . The Tata Gesture

1. All category of employees including those who had completed even 1 day as casuals were treated on duty during the time the hotel was closed.

2. Relief and assistance to all those who were injured and killed

3. The relief and assistance was extended to all those who died at the railway station, surroundings including the “Pav- Bha ji” vendor and the pan shop owners.

4. During the time the hotel was closed, the salaries were sent by money order.

5. A psychiatric cell was established in collaboration with Tata Institute of Social Sciences to counsel those who needed such help.

6. The thoughts and anxieties going on people’s mind was constantly tracked and where needed psychological help provided.

7. Employee outreach centers were opened where all help, food, water, sanitation, first aid and counseling was provided. 1600 employees were covered by this facility.

8. Every employee was assigned to one mentor and it was that person’s responsibility to act as a “single window” clearance for any help that the person required.

9. Ratan Tata personally visited the families of all the 80 employees who in some manner – either through injury or getting killed – were affected.

10. The dependents of the employees were flown from outside Mumbai to Mumbai and taken care off in terms of ensuring mental assurance and peace. They were all accommodated in Hotel President for 3 weeks.

11. Ratan Tata himself asked the families and dependents – as to what they wanted him to do.

12. In a record time of 20 days, a new trust was created by the Tatas for the purpose of relief of employees.

13. What is unique is that even the other people, the railway employees, the police staff, the pedestrians who had nothing to do with Tatas were covered by compensation. Each one of them was provided subsistence allowance of Rs. 10K per month for all these people for 6 months.

14. A 4 year old granddaughter of a vendor got 4 bullets in her and only one was removed in the Government hospital. She was taken to Bombay hospital and several lacs were spent by the Tatas on her to fully recover her.

15. New hand carts were provided to several vendors who lost their carts.

16. Tata will take responsibility of life education of 46 children of the victims of the terror.

17. This was the most trying period in the life of the organization. Senior managers including Ratan Tata were visiting funeral to funeral over the 3 days that were most horrible.

18. The settlement for every deceased member ranged from Rs. 36 to 85 lacs [One lakh rupees translates to approx 2200 US $ ] in addition to the following benefits:

a. Full last salary for life for the family and dependents;

b. Complete responsibility of education of children and dependents – anywhere in the world.

c. Full Medical facility for the whole family and dependents for rest of their life.

d. All loans and advances were waived off – irrespective of the amount.

e. Counselor for life for each person

B. Epilogue
How was such passion created among the employees? How and why did they behave the way they did?

The organization is clear that it is not something that someone can take credit for. It is not some training and development that created such behavior. If someone suggests that – everyone laughs

It has to do with the DNA of the organization, with the way Tata culture exists and above all with the situation that prevailed that time.
The organization has always been telling that customers and guests are #1 priority

The hotel business was started by Jamshedji Tata when he was insulted in one of the British hotels and not allowed to stay there.

He created several institutions which later became icons of progress, culture and modernity.

IISc is one such institute. He was told by the rulers that time that he can acquire land for IISc to the extent he could fence the same. He could afford fencing only 400 acres.

When the HR function hesitatingly made a very rich proposal to Ratan – he said – do you think we are doing enough?

The whole approach was that the organization would spend several hundred crore in re-building the property – why not spend equally on the employees who gave their life?

This is NOT COVERED BY Any NEWS CHANNELS

Like AAJTAK, ZEE NEWS , IBN These People Busy SHOWING DOGS CATS and cricketers

LET THE WORLD KNOW WHAT IS “CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY”?

ડિસેમ્બર 18, 2010 Posted by | જીવન ચરિત્ર | Leave a comment

જાગને જાદવા -નરસિંહ મહેતા

જાગને જાદવા

જાગને જાદવા કૃષ્ણ ગોવાળિયા
તુજ વિના ધેનમાં કોણ જાશે ?
ત્રણસેં ને સાઠ ગોવાળ ટોળે મળ્યા
વડો રે ગોવાળિયો કોણ થાશે ? … જાગને

દહીંતણા દહીંથરા, ઘી તણાં ઘેબરાં
કઢિયેલ દૂધ તે કોણ પીશે ?
હરિ મારો હાથિયો, કાળી નાગ નાથિયો
ભૂમિનો ભાર તે કોણ લેશે ? … જાગને

જમુનાને તીરે ગૌધણ ચરાવતાં
મધુરી શી મોરલી કોણ વાહશે ?
ભણે નરસૈંયો તારા ગુણ ગાઇ રિઝીએ
બૂડતાં બાંયડી કોણ સાહશે ? … જાગને

– નરસિંહ મહેતા

ડિસેમ્બર 14, 2010 Posted by | કાવ્ય અને ગઝલ | 1 ટીકા

કોનાર્ક સુર્ય મંદિર

કોનાર્ક સુર્ય મંદિર

શાળાકીય પ્રદર્શન – તારિખ 19-12-2010

મોડેલ વિષય – કોનાર્ક સુર્ય મંદિર

સ્થાન – ઈંડિયન એજ્યુકેશન સ્કુલ – સોહાર

મોડેલ બનાવનાર – મનશ્રી નિ. પંચાલ (7 – ડી)

Architecture
The temple takes the form of the chariot of Surya (Arka), the sun god, and is heavily decorated with stone carving. The entire complex was designed in the form of a huge chariot drawn by seven spirited horses on twelve pairs of exquisitely decorated wheels.
The entrance is guarded by two giant lions, which are each shown crushing a war elephant. Each elephant in turn lies on top of a human body. The temple symbolizes the majestic stride of the Sun god.
All around the temple, there are various floral and geometric patterns.
The poet Rabindranath Tagore wrote of Konark: “Here the language of stone surpasses the language of man.”
The Sun Temple, built in the thirteenth century, was conceived as a gigantic chariot of the Sun God, with twelve pairs of exquisitely ornamented wheels pulled by seven pairs of horses. Majestic in conception, this temple is one of the most sublime monuments of India
Thousands of images include deities, celestial and human musicians, dancers, lovers, and myriad scenes of courtly life, ranging from hunts and military battles to the pleasures of courtly relaxation. These are interspersed with birds, animals (close to two thousand charming and lively elephants march around the base of the main temple alone), mythological creatures, and a wealth of intricate botanical and geometrical decorative designs. The famous jewel-like quality of Orissan art is evident throughout, as is a very human perspective which makes the sculpture extremely accessible.
The Sun temple belongs to the Kalinga school of Indian temples with characteristic curvilinear towers mounted by cupolas. In shape, the temple did not make any major departure from other sikhara temples of Orissa. The main sanctum which (229 ft. high) was constructed along with the audience hall (128 ft. high) having elaborate external projections. The main sanctum which enshrined the presiding deity has fallen off. The Audience Hall survives in its entirely, but only small portions of the Dancing Hall (nata Mandir) and the Dining Hall (Bhoga-Mandap) have survived the vagaries of time. The Temple compound measures 857 ft (261 m) by 540 ft (160 m). The alignment of the Sun Temple is on the east-west direction. The Temple is located in natural surroundings, abounding with casuarina plantations and other types of trees such as mahogany, rosewood, eel which grow on sandy soil.

History
The large structure seen today is actually the mantapa (jagmohan). Of the main tower, which once stood in the front, only the remains can be seen. This tower (deul) was perhaps 200 feet (60 metres) tall, higher than any other temple in India[1].
The most popular theory about the root of the fall of Konark temple rests with the Kalapahad, the general of Bengal Sultan Sulaiman Khan Karrani. According to some accounts Kalapahad was formerly a Hindu Kayastha [2] officer, however he had converted to Islam[3]. According to Afsanah-i-Shahan of Shaikh Kabir Batini [4], he was a Batini Afghan.
According to the history of Orissa, Kalapahad invaded Orissa in 1508. He destroyed Konark temple, as well as a number of Hindu temples in Orissa.
The Madala Panji of Puri Jagannath temple describes how Kalapahad attacked Orissa in 1568. Including Konark temple, he broke most of the images in most of the Hindu temples in Orissa.
Orissa came under Muslim control in 1568. There were constant attempts to destroy the Hindu temples. The Pandas (priests) of Puri, to save the sanctity of the Puri temple, took away the Lord Jagannath from the Srimandir and kept the image in a secret place.
Similarly, it is said that the Pandas of Konark took away the presiding deity of the Sun temple and buried it under the sand for years. Latter on the image was said to have been removed to Puri and kept in the temple of Indra, in the compound of the Puri Jagannath temple. According to others, the Puja image of the Konark temple is yet to be discovered. But others hold the view that the Sun image now kept in the National Museum of Delhi was the presiding deity of the Konark Sun temple.

ડિસેમ્બર 14, 2010 Posted by | General | Leave a comment